Integracyjne Niepubliczne Przedszkole

Przedszkole – D.G. – Strzemieszyce Małe ul. Kazdębie 2a

Szanowni Państwo!

25 maja zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Proszę zapoznać się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie) informuję, iż: 

1.      Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci (dane osobowe) jest  VITALIO s.c. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc,   z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich 67.

2.      Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, jest Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” Pani Jolanta Muc ; dane kontaktowe: ; tel.: 507439931, mail: przedszkole@teczowa-kraina-dg.pl

3.      Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych przedszkola – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.

4.      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a)     art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia, a więc za Państwa zgodą, w celach określonych każdorazowo w przekazywanych przez Państwa formularzach zgody,

b)   art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia - w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której stroną Państwo jesteście lub będziecie,

c)    art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

 

5.      W przypadku przekazywania danych zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje oraz osoby wskazane każdorazowo w formularzach zgody na przetwarzanie danych; 

6.      Dane osobowe będą przechowywane:

a)    w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres wskazany w formularzu zgody; w przypadku gdy w dotychczasowych formularzach zgody taki okres nie został wskazany; najpóźniej do zakończenia nauki Państwa dziecka w Przedszkolu;

b)   w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia: przez okres obowiązywania umowy;

c)    w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia: przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez administratora; 

 

7.      Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8.      Macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 

9.      Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3c) lub warunkiem umownym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3a i 3b). Ewentualne konsekwencje nieudzielenia zgody podane są na właściwym formularzu zgody; 

10.  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia dodatkowe. 

 

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Akceptuję